linguamo

Taal is een oude en beklijvende passie. In mijn theologische opleiding heb ik de finesses van de taligheid geleerd in de studie van klassieke talen en teksten. Daarnaast en daarna heb ik in diverse internationale contexten gewerkt waarin vlotte meertaligheid evident is en waar zorgvuldige formuleringen hand in hand gaan met een hoog werktempo. Momenteel combineer ik deze baan met voortgaande academische studie Toegepaste Taalkunde (Nederlands, Frans en Spaans). Ik hoop u dus op termijn ook in deze talen van dienst te kunnen zijn!

Redactiewerk

Afgelopen vier jaar werkte ik als academisch assistent aan de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven. Een van mijn taken was het redigeren van de publicaties van mijn professor. Samen hebben wij een twintigtal artikelen, zowel wetenschappelijk als populair, in het Nederlands en het Engels, en twee boeken (een populair werk en een professioneel werk) tot stand gebracht. Dit werk heeft mijn liefde voor taal en tekst opnieuw doen opflakkeren, en ook mijn talent voor dit werk onder onze aandacht gebracht.

Vertaalwerk

Het Engels leerde ik als kind en jong geleerd is oud gedaan! Mijn liefde voor de Engelse taal bleef groeien door muziek en literatuur en tijdens mijn Engelstalige Master leerde ik ook het wetenschappelijk taalgebruik kennen. Ik ben daarnaast Anglicaan, en heb dus mijn kerkelijke leven en bijgevolg een groot deel van mijn sociaal leven steeds in een internationale context doorgebracht. Ook heb ik in verschillende functies voor die kerk gewerkt.
Ik zal altijd, tenzij door u specifiek anders aangegeven, werken volgens het principe ‘hertalen’. Dit betekent dat ik geen letterlijke vertaling van uw tekst aanlever, maar een tekst die uw boodschap overbrengt op de manier waarop dat in de doeltaal zou gebeuren.

Schrijven

Het spreekt voor zich dat ik ruime ervaring heb met het schrijven van teksten van verschillende aard: werkstukken en thesissen, toespraken en liturgische teksten, hoorcolleges en academische publicaties. Indien u mij van de nodige informatie voorziet en mij het doelpubliek voor ogen stelt, schrijf ik voor u de tekst die u nodig hebt.

Onderwijsondersteunende activiteiten

Ik heb ruime ervaring in het lesgeven in het hoger onderwijs, uiteraard in mijn vakgebied. Zowel studenten als begeleidende professoren hebben meermaals hun waardering voor mijn onderwijzende capaciteiten uitgesproken. Ook in het taalonderwijs ken ik het klappen van de zweep. Zoekt u iemand voor een workshop of een lezing, aarzel niet mij te contacteren.

Wilt u meer over mij weten? Hier kan u mijn CV dowloaden.