linguamo

Redactie-, vertaal- en schrijfwerk

Mijn standaardtarief is 40€/uur (incl. BTW).

Al deze taken vergen creativiteit, en ook de kwaliteit van aangeleverd materiaal kan erg verschillen. Een tarief per uur verzekert kwaliteit in plaats van kwantiteit. En daar zet ik op in.
Voor elke opdracht geef ik u op voorhand een offerte, waarin het aantal werkuren voor het beoogde eindresultaat wordt vastgelegd. Indien u mij daarna de taak geeft, is deze offerte gratis. Zo niet, reken ik hiervoor de bestede uren aan (het gaat slechts om 1 à 2 uur).

Onderwijsondersteunende activiteiten

Voor onderwijsondersteunende activiteiten wordt het uurloon steeds in overleg bepaald. Behalve het onderwerp, is ook van belang hoeveel voorbereiding er nodig is (levert u de materialen aan, heb ik al bestaande materialen, of begin ik aan iets nieuws?).


Ngo’s, kerkelijke organisaties en studenten kunnen steeds beroep doen op een ‘sociaal tarief’. Aarzel niet hierover met mij contact op te nemen.